Beste patienten ,

zoals U weet is het Corona virus in opmars .

In dit kader worden een aantal afspraken tijdelijk veranderd :

- ER ZIJN GEEN VRIJE CONSULTATIES

- in geval van VERKOUDHEIDSKLACHTEN ( KEELPIJN HOESTEN KORTADEMIGHEID KOORTS ): graag telefonisch contact opnemen met ons en afhankelijk van de ernst van de klachten geven wij U een afspraak of helpen we U telefonisch verder .


U kan een zelfevaluatie invullen als U denkt dat er een test nodig is via https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

U kan een code aanmaken via www.mijngezondheid.be of bellen naar het secretariaat van 8 u tot 18 u .

U kan een afspraak maken in een triagepunt voor een covidtest via www.testcovidnwvl.be .